Projekt „Angielski? Naturalnie… - podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego w Gimnazjum w Ornontowicach”

Projekt „Angielski? Naturalnie… - podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego w Gimnazjum w Ornontowicach”

Celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i wyrównywania dysproporcji w nauce języka angielskiego.

Cele szczegółowe projektu, bezpośrednio odnoszące się do celu ogólnego i zidentyfikowanych problemów, są następujące:
- poprawa znajomości języka angielskiego wśród uczniów,
- podniesienie stopnia świadomości uczniów w zakresie korzyści płynących z znajomości języka obcego,
- stworzenie możliwości uczęszczania uczniów na pozalekcyjne zajęcia językowe,
- podniesienie motywacji uczniów do nauki języka obcego przez wprowadzenie atrakcyjnej formy zajęć (konwersacje z native speake'ami).

Cele projektu są zgodne z następującymi dokumentami:
Narodowa Strategia Spójności 2007-2013
Cel - „Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej”
Cel - „Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich” w ramach którego wspierane mają być projekty przyczyniające się do podniesienia poziomu wykształcenia oraz wyrównywania szans”.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Cel - „Upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększaniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszemu powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy”
Cel szczegółowy nr 1 Priorytetu IX - „Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi”,
Cel szczegółowy nr 2 Priorytetu IX - „Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi”,
Cel działania 9.1.2 Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL - „Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności do przyszłego zatrudnienia”

ZałącznikWielkość
angielski-naturalnie.jpg12.96 KB

Logowanie

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer