slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

"Smaki regionu" przykładem dobrych praktyk

Z przyjemnością informujemy, że projekt „Smaki regionu” realizowany przez nasze Gimnazjum we współpracy z XIV Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach oraz Dovhe Secondary School na Ukrainie został wyróżniony tytułem „dobre praktyki” nadanym przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży. Dzięki zaproszeniu Kuratorium Oświaty w Katowicach i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie projekt został zaprezentowany podczas konferencji poświęconej programowi PURWM.

PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW

PODZIĘKOWANIE DLA SPONSORÓW, KTÓRZY WSPARLI ORGANIZACJĘ SZTABU WOŚP I IMPREZY FINAŁOWEJ W GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W ORNONTOWICACH W RAMACH 25. FINAŁU WOŚP.

Za wsparcie finansowe, dzięki któremu było możliwe obejrzenie w dniu 15.01.2017r. pokazu ogni sztucznych na boisku „Gwarka” – „Światełko do nieba”, dziękujemy:
- Firmie „TELEINSTAL” –Panu Benedyktowi Kasprzyckiemu
- Zakładom Automatyki ROTAMETR sp. z o.o. – Panom Rudolfowi i Kamilowi Malczyk
- Firmie Butrans – Panu Piotrowi Gluch i Panu Krzysztofowi Wilczek
- Cukierni Cichoń - Państwu Urszuli i Stanisławowi Cichoń
- Przedsiębiorstwu Usług Socjalnych Sp. z o.o.
- Zakładowi Rzeźniczo-Wędliniarskiemu - Panu Grzegorzowi Zdrzałek
- Aptece Św. Stanisława
- Panu Wojciechowi Kubickiemu
- Przedsiębiorstwu Usług Technicznych „Dakpro” – Panu Krzysztofowi Profaska
- Aptece „Nova” – Pani Janinie Pis
- Panu Kazimierzowi Adamczyk
- Pani Janinie Kozioł
- Panu Grzegorzowi Pałka

PODSUMOWANIE JUBILEUSZOWEGO 25. FINAŁU WOŚP

JUBILEUSZOWY 25. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
SZTAB XXV FINAŁU WOŚP W ORNONTOWICACH INFORMUJE

15 stycznia 2017 r. Orkiestra w Ornontowicach zagrała po raz dwunasty!

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w całej Polsce „grała” w tym roku pod hasłem: „ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom”.

Sztab ornontowicki, którego działania koordynowała pani Kornelia Osińska-Kurpas, usytuowany był w Gimnazjum Noblistów Polskich w Ornontowicach i współpracował z Urzędem Gminy, Arterią – Centrum Kultury i Promocji, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych, Zespołem Szkolno – Przedszkolnym, Gminnego Ośrodka ZdrowiaGminnym Ośrodkiem Zdrowia, Gminną Biblioteką Publiczną, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Policją. W tym roku na terenie Ornontowic kwestowało łącznie 25 wolontariuszy.

25. Finał WOŚP Sztab w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach - podsumowanie

15 stycznia 2017r. po raz dwunasty zagrała Orkiestra w Ornontowicach.
W tym roku na terenie Ornontowic kwestowało łącznie 25 wolontariuszy.

Zebrana przez Sztab kwota to: 21 598,25 zł.

Najwięcej pieniędzy w puszkach zebrały:
- Wiktoria Szwerthalter - 1105,03 zł.
- Katarzyna Szulgit – 1091,65 zł.
- Natalia Grzywok – 1023,34 zł.

Gimnazjaliści biegiem uczcili 35. rocznicę pacyfikacji kopalni "Wujek"

W dniu 16 grudnia 2016r. reprezentacja Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach uczestniczyła w Biegu Dziewięciu Górników, który, po raz czwarty, został zorganizowany przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach.

Szlachetna paczka

KOCHANI!!! UDAŁO SIĘ!!!
OTO RELACJA Z PRZEKAZANIA NASZEJ PACZKI W RAMACH AKCJI "SZLACHETNA PACZKA"! WSZYSTKIE POTRZEBY WYBRANEJ RODZINY ZOSTAŁY ZASPOKOJONE - w sumie było 37 paczek!!! JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO!!!!!

Drogi Darczyńco,

Cieszymy się, że razem z nami zmieniasz świat na lepsze!

Miłość wyrażana jest poprzez wrażliwość na drugiego człowieka. Darczyńcy SZLACHETNEJ PACZKI dodatkowo okazują ją w prezencie, który trafia prosto w serca rodziny. Sami wiemy, jak się czujemy, gdy ktoś pomaga spełnić nasze marzenia, zwłaszcza kiedy wydają się nierealne.

15 stycznia 2017 roku – 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Sztab w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wyraziła zgodę na utworzenie przez Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach Sztabu 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i na zorganizowanie w dniu Finału imprezy towarzyszącej zbiórce na terenie Gimnazjum. To już dwunaste „orkiestrowe granie” w Ornontowicach. Na terenie Ornontowic kwestować będzie w sumie 25 wolontariuszy.

Celem zbiórki publicznej w dniu 25. Finału jest zbieranie środków pieniężnych: „Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom”.

W niedzielę 15 stycznia 2017r., w Gimnazjum o godzinie 1500 rozpocznie się impreza finałowa. Tradycyjnie już odbywać się będą występy artystyczne, działać będzie kącik dla małych dzieci, w holu chętni będą mogli pośpiewać karaoke. Planujemy przeprowadzenie aukcji „wartościowych przedmiotów”. Otwarty będzie bufet i kawiarenka.
O godzinie 2000 na boisku GKS „Gwarek” odbędzie się pokaz sztucznych ogni „Światełko do nieba”, który zakończy imprezę finałową.
W imieniu własnym i współorganizatorów 25. Finału w Ornontowicach, którymi są: Urząd Gminy Ornontowice, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gminie Ornontowice, ARTeria – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach, Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach, GKS Gwarek Ornontowice, Ochotnicza Straż Pożarna w Ornontowicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, Gminny Ośrodek Zdrowia, zwracamy się z prośbą o wsparcie naszych działań i wspólne „granie” na rzecz potrzebujących dzieci oraz seniorów.
W imieniu organizatorów Sztabu 25. Finału WOŚP w Ornontowicach, dziękujemy Państwu za wsparcie, jakie wpłynie na konto w Orzesko – Knurowskim Banku Spółdzielczym w Knurowie o / Ornontowice

nr 26 8454 1053 3001 0059 9995 0003

Będziemy wdzięczni za dokonanie wpłaty do 9 stycznia 2017r.

Organizatorzy Sztabu
Gimnazjum im. Noblistów Polskich
w Ornontowicach

Logowanie

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer